"Αφήγηση" του Νίκου Κουμαριά, Κόδρα 2007

 

"Narration" theatrical play written and performed by Nikos Koumarias, Kodra 2007

"Αφήγηση" το θεατρικό έργο, θέατρο Κόδρα, Δεκ. 2007

"Narration" the theatrical play, Kodra 2007

Kanaris Keramaris 2015

  • Facebook Social Icon
  • SoundCloud Social Icon
  • YouTube Social  Icon